Privacy statement Dutch Branders
Dutch Branders gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dutch Branders verwerkt persoonsgegevens van u zodra u op de website het contactformulier invult of u aanmeldt in de applicatie. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Doel verwerking persoonsgegevens
Dutch Branders verwerkt deze persoonsgegevens om u te informeren over de diensten en voor de eventuele totstandkoming van een door Dutch Branders geleverde dienst. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om de applicatie van Dutch Branders te verbeteren en om u relevante aanbiedingen te kunnen bieden.

 Uitwisseling van gegevens
Dutch Branders draagt uw persoonsgegevens in beginsel nooit zonder uw toestemming over aan derden.

 Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens
Dutch Branders zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dutch Branders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist.

 Uw privacyrechten
In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:
* U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken
* U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
* U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
* U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
* U wilt bezwaar maken

Uw verzoek kunt u via het e-mailadres info@dutchbranders.nl.